درب داخلی 1

 

 

 

درب داخلی کلمه ی غریب و ناآشنایی نیست .این  نوع از درب ها در قسمت داخلی منزل به کار گرفته می شوند و به همین دلیل درب داخلینامیده می شوند .خانه و دکوراسیون آن تنها بسته به رنگ و طرح اجزای داخلی منزل نمی باشند بلکه درب های داخلی قسمت اصلی آن را تشکیل می دهند .
درب های داخلی نمی بایست سبک باشند نه تنها به دلیل مسائل امنیتی بلکه دکوراسیون منزل نیز باید در نظر گرفته شوند .مواد به کار گرفته شده برای درب های داخلی می بایست با دکوراسیون داخلی منزل در تطابق باشند .برای مثال اگر محیط داخلی منزل با چوب و وسایل آنتیک تزیین شده باشد متناسب با این دکوراسیون می بایست جنس درب ها با محیط داخلی منزل (برای مثال چوب ماهاگون ) تطابق داشته باشد.اگر دکوراسیون محیط داخلی منزل مزین به وسایل براق و مطابق با آخرین مد روز باشد به طبع درب به کار گرفته شده با آن محیط متناسب با تزیینات داخلی(از جنس شیشه ) منزل باشد.